Valér Tóth

08.01.2018

Valér Tóth


Ďakujem pohrebnctvo Večný sen z Lučenca, za citlivý prístup a nekonečnú trpezlivosť pri vybavovaní vecí spojených s pohrebom. S pozdravom

V. Tóth