Pohrebná služba ARCHA P.S. spol. s r.o. vykonáva komplexne všetky činnosti spojené s pochovávaním. 

Prevoz zosnulých z domovov, nemocníc a sociálnych zariadení po celej Slovenskej republike, dojednávania smútočných obradov, prevoz zosnulých - nepretržite 24 hodín, tlač parte vrátane spracovania grafických návrhov, smútočné reprodukovanú hudbu, smútočnú kvetinovú väzbu, smútočného rečníka.

Taktiež zabezpečujeme premietanie fotografií zo života zosnulého pri smútočnom obrade, správu a údržbu cintorínov, agendu súvisiacu s matrikou, prenájom hrobových miest, výkopy hrobov, prevedenie vsypu na vsypovej lúčke s účasťou alebo bez účasti rodiny. 

Zabezpečíme kompletné služby súvisiace s posledným rozlúčkou a pomôžeme Vám so všetkými administratívnymi záležitosťami.